ایران وب گاه در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و سايتهاي لینک شده نيز بر اساس این قوانین تعيين مي گردد. لطفآ در صورت برخورد با محتویات غیرقانونی مراتب را به ایران وب گاه اطلاع دهید . بدیهي است ایران وب گاه هيچگونه مسئوليتي در قبال محتويات سايتهاي لينك شده نخواهد داشت.